Kullanım Şartları

Kullanım Sözleşmesi

Gizlilik Politikası ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
1) TARAFLAR

İşbu “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi” Serbest Liman ve Bölgesi Posta Kutusu 1021 K.K.T.C adresinde mukim ilkpet.com (Bundan böyle ilkpet.com olarak anılacaktır) ile sahibi olduğu ilkpet.com internet sitesine üye olan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

“ilkpet.com” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.

2) SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu sözleşme ilkpet.com üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile ilkpet.com arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3) TANIMLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

3.a) ilkpet.com  Mülkiyeti e ait olan ilkpet.com internet sitesini,
3.b) Forum: ilkpet.com in altyapısını oluşturan web/mobil yazılım sistemini ve arayüzünü,
3.c) Kullanıcı: ilkpet.com mobil ya da web ara yüzü üzerinden üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.d) Üye: ilkpet.com yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,
3.e) Ziyaretçi: ilkpet.com e üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.f) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,
3.g)Forum Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını ve ticari işlerini düzenleyen kuralları,
3.h) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder

4) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

4.a) ilkpet.com aklı baliğ tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin ilkpet.com üyelik  kaydı yaparak Kullanıcı  sıfatını  kazanabilmesi  için  öncelikle  işbu  Üyelik  ve  Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyarak dijital ortamda onaylaması gerekir. Onaylanmadığı takdirde üyelik başvurusu tamamlanmaz.

4.b) 4.a. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak ilkpet.com  iletilmesini takiben Üyelik başvurusunun ilkpet.com tarafından onaylanması ile Kullanıcı sıfatı kazanılır.Herhangi bir sebeple Üyelik başvurusunun reddi halinde Üyelik statüsü kazanılmayacağından Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatına sahip olamayacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanamayacaktır.

4.c) 4.b. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.

4.d) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan  bilgiler vererek  ilkpet.com eyanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde ilkpet.com in bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.

4.e) Kullanıcı ilkpet.com üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.f) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben ilkpet.com de yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

4.g) Üyelik  başvurusunun  ilkpet.com tarafından onaylandığında Kullanıcı, Ücretsiz Üye statüsünü kazanmış olur.

4.h)Aktif değildir.

4.i)Aktif değildir.

4.j)Aktif değildir.

4.k)Aktif değildir.

4.l) Kullanıcı Forum Kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Forum Kuralları tüm Üyelik statüleri için  geçerli  olup  kurallara  uymayan  tüm  Kullanıcılara Forum Kurallarında  yer alan  yaptırım  ve müeyyideler uygulanır.

4.m) ilkpet.com; Kullanıcının Forum sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, özel mesaj yazabilmesini, Forum kategorilerinde konu  açmasını,  paylaşım  yapmasını,  ticari  eylemlerde  bulunabilmesini ve  içerik  üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince Forum Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.

4.n) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna  ve  mevzuata uygun şekilde korunur.

4.o) ilkpet.com internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla Forumda yer alan içerikler,  ön  onay  olmaksızın tamamen Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan ilkpet.com in; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İçeriğin yada paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.

4.p) ilkpet.com; yoğunlukla Hayvanseverler ve veterinerlere  yönelik  hizmetleri  ve  kullanıcılar  tarafından  oluşturulan içerikleri barındıran Php Forum ve sosyal medya altyapısına sahip web sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile; tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, ilkpet.com in Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunuaçıkça kabul etmiştir.Bu sebeple Kullanıcı,kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, açtığı her konudan, Forum genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.

4.r) ilkpet.com de yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, ilkpet.com tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı ilkpet.com e aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka  bir  web  sitesinde  kullanıma  açması  yasaktır.  Kullanıcı  bu  maddeye  aykırı  eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği ilkpet.com tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin  aynı  zamanda  suç  teşkil etmesi halinde ilkpet.com yasal  ve  hukuki  tüm  haklarını  kullanma hakkına sahiptir.

4.s) Kullanıcı, ilkpet.com in 5651  sayılı İNTERNET  ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA  KANUN ile  6698  sayılı  KİŞİSEL  VERİLERİN  KORUNMASI  KANUNU  kapsamında Türkiye  Cumhuriyeti  Devletine  karşı  sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin  olduğunu  bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu  kapsamda  Kullanıcıya  ait  veri  tabanında  yer  alan  verilerin  yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise ilkpet.com tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

5) KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.

ilkpet.com, işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.

KVKK Aydınlatma Metni’ne ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.
Gizlilik ve Çerez Politikaları’na ulaşmak ve okumak için TIKLAYINIZ.

6) YÜRÜRLÜK

Kullanıcı olarak ilkpet.com iziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir .İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.